Stav si teraz

O nás

Spoločnosť SYNOT W, a.s. vznikla v Českej republike v roku 1991 a je zakladajúcou a riadiacou organizáciou celej skupiny SYNOT. Združuje desiatky samostatných spoločností a dnes patrí k najväčším distribútorom lotérijných zariadení v Českej republike. Počas rokov skupina SYNOT rástla okrem Českej republiky aj v medzinárodnom meradle. V súčasnosti pôsobí v strednej a vo východnej Európe, napríklad na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine, v Rumunsku, v Albánsku a v Kosove.

Okrem lotérijného priemyslu skupina SYNOT pôsobí i v rade iných odvetví. Patrí medzi ne napríklad vývoj a aplikácia moderných informačných technológií a prenosu údajov, predaj osobných automobilov BMW, správa a rekonštrukcia nehnuteľností či výroba pestrého sortimentu smaltovaných predmetov. Na Slovensku pôsobí skupina SYNOT v oblasti lotérijného systému prostredníctvom dvoch spoločností:

SYNOT W, a.s. povôdným názvom SYNOT W SLOVAKIA spol. s r.o., vznikla v roku 1996. Predmetom činnosti spoločnosti je predaj a prenájom výherných prístrojov a interaktívnych video terminálov formou sublicencie na prevádzkovanie videohier.

SYNOT TIP, a.s., pôvodným názvom SYNOT ARCADE spol. s r.o., vznikla v roku 2001. Predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie herní, technických zariadení a výherných prístrojov. Od roku 2006 je to aj prevádzkovanie interaktívnych video terminálov. V apríli 2011 spoločnosť SYNOT TIP spustila internetový stávkový portál www.synottip.sk a nadväzuje tak na úspechy rovnakej značky pôsobiacej v Českej republike. V decembri 2011 boli spustené samoobslužné online stávkové terminály verzie TNT1 a v marci 2012 verzie TNT3.