Stav si teraz

Aktuality

Zelená žaba otvára svoje brány!

Legendárne kúpalisko Zelená žaba po 15-tich rokov opäť poslúži verejnosti. Dnes končí rekonštrukcia, ktorá trvala počas obdobia 1 roka a vyžiadala si 10 miliónov Eur. Z tejto čiastky bolo hradených 1,5 milóna Eur z EU dotácii. Viacej...